Colofon

Colofon_38

Deze publicatie en het onderzoek dat daaraan ten grondslag ligt, kwam tot stand op initiatief van de Drentse Energie Tafel van de RES regio Drenthe.

 

Tekst- en beeldredactie: Communicatie van Es

Uitvoering onderzoek: Perspectivity

Illustratries: Herman Roozen

Fotografie: Lars Blaauw, Sake Elzinga, 
Tineke Bos-Schuten

Vormgeving: Buro1988 

 

Februari 2021

 

Meer weten?

 

RES-regio Drenthe is één van de 30 energieregio’s. Elke RES-regio geeft invulling aan de afspraken uit het Klimaatakkoord die zijn gemaakt aan de sectortafels voor Elektriciteit en Gebouwde omgeving. Samen met maatschappelijke partners, bedrijfsleven, overheden en inwoners wordt gewerkt aan een Regionale Energie Strategie voor Drenthe.

 

Wil je meer weten of heb je vragen over de energietransitie of over de Regionale Energie Strategie voor Drenthe? Bezoek de website www.energievoordrenthe.nl of neem contact op met werkbureaures@drenthe.nl.

 

Je kun ook contact opnemen met je eigen gemeente.


Colofon

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...