Thema 2Het landschap zit in het hart

 

Drenthe is bij uitstek een landschapsprovincie. Het Drentse landschap maakt deel uit van de identiteit van de inwoners. Zij hechten aan de ruimte, de stilte en de prachtige natuur. Passen windmolens en zonneparken wel in dit landschap?

Lees verder  

Het landschap zit in het hart_259

Inwoners maken zich grote zorgen over de invloed van zonneparken en windmolens op het landschap. Uit de verhalen die door Drenten zijn gedeeld, komt mogelijke aantasting van het landschap naar voren als hét belangrijkste argument tegen zon- en windenergie. Veel inwoners vragen zich af of het nodig is om landbouwgrond of natuur op te offeren voor zonneparken. Zij zijn beducht voor het nieuwe landschap dat zal ontstaan. Horizonvervuiling is een grote zorg als het gaat om windmolens. Een paar inwoners spreken van slagschaduw en geluidshinder. Een aantal Drenten ziet windmolens juist als symbolen van vooruitgang richting groene energie. 

 

Hoe kan het dan wel? Voor zonnepanelen op daken is veel draagvlak. Inwoners zien hier veel mogelijkheden voor en willen dat hier sterk op wordt ingezet. Als het gaat om zonnepanelen op land, kijken inwoners ook positief aan tegen slim ruimtegebruik, bijvoorbeeld door ze naast snelwegen te plaatsen of op plekken zoals naast het TT-circuit in Assen. 

 

De wens die duidelijk wordt uitgesproken in veel verhalen, is dat als Drenthe toch voor zonneparken en windmolens kiest, deze zoveel mogelijk moeten worden ingepast in het landschap.

 “Het is belangrijk om te beslissen waar in het cultuurlandschap windmolens komen te staan. Het ene landschap kan beter windmolens verdragen dan het andere. Het is dan beter om een gedeelte 'op te offeren' waar er meerdere bij elkaar komen te staan dan overal verspreid enkele.”

Wat vind jij het meest bezwaarlijk aan zonneparken en/of grote windmolens in jouw dorp/wijk?

 

Inwoners werden gevraagd aan te geven wat zij het meest bezwaarlijk vinden aan grote windmolens en/of zonneparken. Het beeld hiernaast geeft hun antwoorden weer. Hoe groter de wolk, hoe vaker het is genoemd. Aantasting van het landschap staat met stip op nummer 1.

Het landschap zit in het hart_283

Stel dat je moet kiezen voor windmolens, zonneparken of combinatie in jouw omgeving, wat kies je dan?

 

 

Het landschap zit in het hart_284

  Drenten aan het woord

 ''Tijdens de herfstvakantie deden wij mee aan een nachtwandeling. In de donkere nacht zagen wij in de verte de lichtende propellers van een lange rij windmolens. De nachtelijke stilte, donkerblauwe lucht met sterren en op de horizon een lange rij knipperende lichtjes van de propellers, dat is ons altijd bijgebleven. Wij hebben deze wandeling nog een keer herhaald voor de magische ervaring.”

 “Ik ben persoonlijk heel erg bang voor landschapsvervuiling. Grote windmolens in het mooie Drentse landschap. Echt vreselijk.”

Het landschap zit in het hart

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...