Thema 5Energie door en voor Drenthe

 

Inwoners vinden het belangrijk dat de opbrengsten van zon- en windenergie in Drenthe op een eerlijke manier verdeeld worden. Zij dragen de lasten. Maar wie gaat er met de lusten vandoor? Daar willen inwoners helderheid over.

Lees verder  

Zon en windenergie_268

Inwoners willen niet dat Drenthe als een wingewest wordt behandeld. Ze willen helderheid over de regels die dit voorkomen en streven naar een eerlijke verdeling van de opbrengsten. Dus naast duidelijkheid over wat er gebeurt in het Drentse landschap, vragen inwoners ook om duidelijkheid over hoe inwoners van Drenthe kunnen meeprofiteren van zon- en windenergie in Drenthe. Verschillende Drenten zien hierin een duidelijke sturende rol voor de overheid. 

 

Inwoners maken zich zorgen over wie er uiteindelijk van de zon- en windenergie profiteert en wie er aan verdient. Zij zijn bang dat het geld rechtsreeks naar grote commerciële ontwikkelaars of buitenlandse investeerders gaat, zonder dat de lokale omgeving kan meeprofiteren. Met uitzondering van de boeren, die hun grond verpachten voor de aanleg van grote windmolens of zonneparken. Zo gaat kostbare Drentse natuur, het mooie landschap en vruchtbare landbouwgrond verloren, zonder dat de inwoners er iets voor terugkrijgen. Wordt Drenthe als groene long in Nederland zomaar opgeofferd?

  Drenten aan het woord

 “Zonne-energie en windmolens zijn belangrijk in de reductie van fossiele brandstoffen. Helaas ontpopt het zich ook als een verdienmodel waarvan de opbrengst niet ten goede komt van de mensen. Wie wordt hier beter van?”

 

 ''Goed moment om energiebeheer weer in overheidshand te nemen en niet over te laten aan schimmige multinationals.”

 

 “De energietransitie gaat pas lopen als burgers er het voordeel van in zien. Dus van onderop: coöperaties stichten voor eigen lokale energievoorzieningen en opslag!”

 

 “Moet je horen: Nu wilde onze energiecorporatie vele duizenden zonnepanelen op grote daken leggen, alles was rond, maar nu mag het niet van de netbeheerder. En waarom niet? Omdat een energiecowboy, die een groot zonnepark op landbouwgrond wil leggen, de ruimte op het net heeft geclaimd. Het gaat er weer om dat de energiecowboys het grote geld verdienen en wij in onze omgeving worden opgezadeld met zo'n lelijk zonnepark.”

 

 

Energie door en voor Drenthe

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...