Thema 4
 
Informatie toegankelijk maken
 

Inwoners willen graag op de hoogte gehouden worden van de plannen van de gemeente of provincie. Zeker als het over hun directe omgeving gaat. Inwoners vinden goede communicatie, rekening houdend met de grote verscheidenheid aan inwoners, essentieel.

 

Inwoners hebben verschillende interesses en voorkeuren over wat en hoe er gecommuniceerd wordt. Het is belangrijk dat de gemeente duidelijke informatie verstrekt en hierbij let op zowel de inhoud als de vorm. De inhoud van de boodschap en de manier waarop deze wordt gedeeld, moet goed aansluiten bij de verschillende doelgroepen. 

 

Drenten geven de voorkeur aan regelmatige en persoonlijke communicatie. Dan voelen zij zich aangesproken. Ze vinden het belangrijk dat informatie makkelijk vindbaar is en aansluit bij hun belevingswereld. Dingen die dicht bij huis spelen leven nu eenmaal sterker. Door verschillende media te benutten, kan de informatie alle Drenten bereiken en hen stimuleren mee te praten over zon- en windenergie in Drenthe. De één leest wekelijks de regionale of lokale krant. De ander kijkt vaker op het internet of gebruikt sociale media. Weer anderen luisteren naar de radio of kijken TV Drenthe.

Informatie toegankelijk maken_288

  Drenten aan het woord

 

 "Inloopavonden, informatieavonden, inspreekmogelijkheden. En tijdens die avonden, informatiebrochures uitdelen, keuzemogelijkheden voorleggen, écht luisteren en ingaan op de zorgen van mensen. Via sociale media aandacht vragen en enquêtes laten invullen. Via een infographic of een informatief filmpje dingen uitleggen. Meer de moderne media opzoeken, niet alleen via huis-aan-huisbladen, maar ook jongeren proberen te betrekken. Uiteraard iedereen betrekken (van jong tot oud, van hoogopgeleid tot laagopgeleid en laaggeletterd). Dan is het aan de inwoners om gehoor te geven aan de oproep of ze mee willen denken en praten over een onderwerp en ligt de bal bij hen. Maar je moet ze wel zichtbaar de mogelijkheid geven mee te denken als burger. En dat zichtbaar maken is lastig voor gemeenten, denk ik. Zeker in coronatijd, waarin alle bijeenkomsten digitaal moeten plaatsvinden.”

 “Mensen moeten ingelicht worden over de hoeveelheid stroom die opgewekt wordt en die ook daadwerkelijk voor de mensen beschikbaar is. Ik zou mensen inlichten over waar er mogelijk parken komen te staan. En zeker ook om de input van buurtbewoners vragen. Laat mensen meebeslissen en nadenken over alternatieven.

 

 “Er is hier al veel tijd en geld aan gespendeerd. Op de avonden voor windmolens was er niemand!”

 

 

 

Informatie toegankelijk maken

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...