InleidingHet Drentse Energieverhaal
 

De energietransitie en de RES

 

In Nederland hebben we met elkaar in het Klimaatakkoord afgesproken om de CO2-uitstoot sterk te verminderen. Zo voorkomen we dat de aarde met meer dan twee graden opwarmt. De opgave waar we voor staan is groot. Iedereen in Nederland krijgt vroeg of laat te maken met de afgesproken maatregelen uit het Klimaatakkoord. Eén van die maatregelen is het opwekken van energie uit zon en wind.

 

We zijn in Nederland begonnen met het opwekken van schone energie, ook in Drenthe. We kunnen de doelen halen door samen te werken. Energie houdt niet op bij de gemeentegrens. Nederland bestaat uit dertig energieregio’s die allemaal een bijdrage leveren. Drenthe is één van deze energieregio’s. In de energieregio Drenthe werken we samen aan een Regionale Energiestrategie (RES). De gemeenten, waterschappen, provincie Drenthe en maatschappelijke partners, vormen samen de Drentse Energietafel. Aan deze tafel onderzoeken we hoe in Drenthe energie opgewekt kan worden uit zon en wind.

Lees verder  


 

In het klimaatakkoord is afgesproken dat we in 2030 in Nederland 35 TWh (terawattuur) duurzame energie op land opwekken. De energieregio Drenthe wil daarvan ongeveer 3,5 TWh elektriciteit voor haar rekening nemen.

 

Dat kan met windmolens van 175 meter hoog. Daar zouden we er dan zo’n 350 van nodig hebben. Of met alleen zonneparken. Dan hebben we het over ca. 3500 hectare, oftewel zo’n 7000 voetbalvelden. Maar, zoals we nu ook al zien in het landschap, we doen dit door een combinatie van  zonneparken en windmolens. Een deel van de opgave is al gerealiseerd. 

 

 

 


Foto in header kolom - 3:2 verhouding

Drenthe aan het woord

 

Wat is nu de beste manier voor Drenthe? We vinden het belangrijk dat inwoners meedenken en -praten over deze vraag. Daarom is er een onderzoek uitgevoerd. Ruim 400 inwoners van Drenthe hebben hun ervaringen, meningen en zorgen over de energietransitie gedeeld. In dit e-magazine kun je de verhalen en antwoorden lezen. Samen met inwoners zijn de belangrijkste resultaten van het onderzoek op een rijtje gezet. Tijdens de Drentse Energie Driedaagse zijn, aan de pop-up Drentse Energietafels, inwonersadviezen geformuleerd. Deze adviezen zijn aansluitend aangeboden aan de Drentse Energietafel.


Het Drentse Energieverhaal

 

In dit magazine vind je de resultaten van het onderzoek: hoe denken inwoners van Drenthe over zonne- en windenergie in de regio Drenthe? Wat zien zij om zich heen gebeuren? Hoe ervaren zij dat? En wat zijn hun zorgen, nu en voor de toekomst? Uit het onderzoek kwam een aantal belangrijke thema’s naar voren. Bij elk thema vind je in dit magazine de meest in het oog springende resultaten. Ook lees je mooie en inspirerende verhalen. En verhalen waarin de dilemma’s en zorgen die leven naar voren komen. Zorgen over het klimaat aan de ene kant, en over de verandering van het prachtige Drentse landschap aan de andere kant. We beginnen dit e-magazine met de adviezen die deelnemers meegeven aan de Drentse Energietafel..

 

Deze hele uitgave vormt samen het Drentse Energieverhaal.


De energietransitie en de RES_272

Het onderzoek: de methode

 

Voor het inwonersonderzoek is gebruik gemaakt van Sprockler, een onderzoeksmethode om verhalen en data te verzamelen, te interpreteren en te visualiseren. Het gebruikt zowel kwalitatieve als kwantitatieve informatie. Het is speciaal geschikt voor complexe vraagstukken, waarbij er veel verschillende meningen en ervaringen zijn. Sprockler brengt verschillende verhalen samen, en geeft zo inzicht in wat er speelt.

De vragenlijst van dit onderzoek is ontwikkeld samen met medewerkers van verschillende gemeenten, provincie, waterschappen en maatschappelijke organisaties en is getest met verschillende inwoners. Na het verzamelen van de verhalen, is een groep inwoners en medewerkers van de RES-partners tijdens een schrijfatelier aan de slag gegaan met het interpreteren van de resultaten. De thema’s in dit e-magazine komen hieruit voort.

Kijk hier voor alle verhalenDe verhalenvertellers 

 

We hebben actief gezocht naar een goede dwarsdoorsnede uit de Drentse samenleving: zowel mannen als vrouwen, mensen uit verschillende leeftijdscategorieën, mensen met lagere en hogere inkomens. 24.000 adressen werden geloot en kregen een uitnodiging om aan het onderzoek deel te nemen. Ruim 400 inwoners hebben meegedaan. Om voor een representatief beeld van Drenthe te zorgen, zijn jongeren en mensen met een inkomen onder modaal nogmaals benaderd. We hebben gekeken of er verschillen zijn tussen de standpunten van deze verschillende groepen. Uit het onderzoek komen deze verschillen niet naar voren.

De energietransitie en de RES_293
De energietransitie en de RES_278
De energietransitie en de RES_279

Waar zijn de jongeren?

 

Jongeren krijgen meer dan andere groepen te maken met de gevolgen van de energietransitie. De keuzes die nu worden gemaakt, bepalen hoe hun leefomgeving er straks uit zal zien. Het is daarom belangrijk dat juist jongeren betrokken zijn. Maar wat opvalt is dat er heel weinig jongeren hebben deelgenomen. 3% van de respondenten is jonger dan 25 jaar en 8% van de respondenten is tussen de 26 en 35 jaar oud.


De energietransitie en de RES

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...