Voorwoord

Schakelen!

 

Het leven zoals we het kenden is vanaf maart 2020 voorbij. In die eerste Covid-19 golf schoten we massaal in de overlevingsstand. Thuiswerken, minder verre reizen, boodschappen doen bij de boer, ineens deden we het gewoon. We kunnen dus best snel schakelen…

Voorwoord_154

Ondertussen gaat de klimaatverandering onverminderd door.Corona is een meteoriet, klimaatverandering een botsing tussen planeten’. Aldus de directie van de Nederlandse Bank die pleit voor stevige ingrepen vanuit de overheid

 

Ook bij ons is de crisis hard binnengekomen. Na de eerste schok hebben we deze als nieuwe uitdaging in ons werk opgepakt. Samen met onze achterban en stakeholders zijn we nagegaan wat dit betekent voor ons werk. Welke kansen zijn er voor een gezond en groen herstel?

Met de uitkomsten hebben we een samenwerkingsagenda voor een Groen Herstel van Drenthe samengesteld. De agenda vormt de rode draad van dit magazine: rijk geïllustreerd met voorbeelden en visies uit verschillende invalshoeken. Lokale initiatieven laten zien dat er niet alleen een wil is maar ook een weg. 

 

Kansen zijn er volop maar met mooie voorbeelden alleen komen we er niet. De situatie vraagt om een radicale koersverandering. Geen individu- en consumptiegerichte maatschappij meer, maar een duurzame betekeniseconomie. Dat vraagt niet alleen moed, maar ook creativiteit en een stevig debat over de koers van onze samenleving.

Voorwoord_155

Dit is dus het moment om te schakelen. En dat vraagt inzet, lef en betrokkenheid van ons allen. Lees dit magazine dus vooral als eerste voorzet voor wat nog komen gaat, ga met naasten en tegenspelers het gesprek of de confrontatie aan en sluit u aan bij dit debat. Laten we samen geschiedenis schrijven. 

 

Reinder Hoekstra, directeur Natuur en Milieufederatie Drenthe

Voorwoord

 
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...