Naoberschap

Groen herstel is voor iedereen

 

Albert Bruins Slot, voorzitter Raad van Toezicht van Het Drentse Landschap en voormalig bestuurder bij ROC Drenthe College en Alescon

Lees verder 

'Wat de COVID-19 crisis ons duidelijk heeft gemaakt is dat de maakbaarheid, waar we zo in geloofden, kwetsbaar is. Een situatie als deze, was in geen van de scenario’s voorzien. Ten tweede hebben we gezien dat de overheid een belangrijke rol speelt, maar niet alles voor ons kan oplossen.'

'Om in de toekomst beter voorbereid te zijn is er behoefte aan nieuwe,
meer lokale samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld
in de vorm van dorps- of gebiedscoöperaties.'

Als voorzitter van de Raad van Toezicht van Het Drentse Landschap is Albert Bruins Slot een warm pleitbezorger van een groen herstel van Drenthe. Zijn oproep: Ga op zoek naar manieren om dit met elkaar vorm te geven en zorg ervoor dat je iedereen betrekt:

'We moeten lokaal meer gaan samenwerken. En daar moeten we nieuwe vormen voor zoeken, waarbij mensen samen verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en voor hun omgeving. Daarbij moet wel iedereen de kans krijgen om mee te doen!'

Lees verder 

Groen herstel van Drenthe_79

'We moeten volgens mij niet alleen inzetten op een groen herstel, maar ook op een inclusief herstel.'

'Ook in Drenthe is er een groep mensen met een afstand tot de samenleving en de arbeidsmarkt. We moeten van het moment gebruik maken om juist deze groep mensen meer te gaan betrekken. Door mogelijkheden te bieden tot passend werk in de regio. Dat kan op allerlei plekken en bij verschillende organisaties en bij voorkeur buiten en in de natuur, bijvoorbeeld op zorgboerderijen. Maar ook bij bedrijven, maatschappelijke organisaties, en dorps- of gebiedscoöperaties.'

 

'Deze bijdrage aan duurzaamheid en vergroening betekent voor deze groep mensen een inkomen. En misschien nog wel belangrijker, het zorgt ervoor dat ze weer deel uitmaken van de samenleving. Het biedt structuur, erkenning en status. De inzet van deze groep mensen is een gedeelde verantwoordelijkheid en vormt voor mij een belangrijk onderdeel van de samenwerkingsagenda voor een groen en inclusief herstel. Daar moeten we samen werk van maken!'

Groen herstel is voor iedereen

 
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...