Drenthe als Groene Long

Bloeiend Benneveld als bloemrijk voorbeeld van burgerparticipatie

 

Norbert Kusters van Bloeiend Benneveld licht toe

Bloeiend Benneveld_149

Nu er aandacht is voor burgerparticipatie, biodiversiteit en vergroening, kunnen actieve burgers hun kansen grijpen en het moment benutten door eigen ideeën om te zetten in concrete duurzame initiatieven om daarmee bij te dragen aan een groen herstel. En waar nodig, aan te kloppen bij provincie en lokale overheid. Ga het gesprek aan. Bloeiend Benneveld is die weg al ingeslagen.

Foto - 6:4 verhouding

Bloeiend Benneveld is drie jaar geleden opgericht door Norbert Kusters, Frank Rozendaal en Gijsbert Six, als initiatief om bermen in en om Benneveld ecologisch te beheren samen met inwoners. Met succes voert de stichting inmiddels het volledige bermonderhoud van Benneveld uit. Het concept heeft navolging in 7 omliggende dorpen en de bermgroep helpt andere initiatieven met advies, hand en spandiensten en voorfinanciering. Maar wat is het geheim van dit lichtende voorbeeld van burgerparticpatie?

Lees verder 

'Een rijke natuur in je woonomgeving is belangrijk voor je kwaliteit van leven. Dat is nog duidelijker geworden door de Covid-19 pandemie.'

Ecologisch bermbeheer Benneveld  

 

 

 

'Elke gemeenschap moet werken aan een toekomstvisie.'

 

 

 

Het kan anders

Norbert Kusters vertelt dat Bloeiend Benneveld is ontstaan uit onvrede met het bermbeheer van de gemeente Coevorden en de drang om zelf de handen uit de mouwen te steken: 'Met een paar dorpsgenoten vonden we: dat kan anders. Na een gesprek met de gemeente gingen we aan de slag en beheerden we handmatig een paar bermen. We wonnen een wedstrijd van het stimuleringsfonds van de gemeente. Toen nam Bloeiend Benneveld een vlucht.'

 

Maak een zichtbare verandering

'We zaaiden samen met bewoners een berm in met een inheems kruidenmengsel. Voor het oog voegden we korenbloemen en klaprozen toe. Door groepjes mensen verantwoordelijk te maken voor hun in te zaaien perceel, is er veel betrokkenheid en eigenaarschapsgevoel ontstaan. De berm heeft voor velen ineens een andere betekenis gekregen. We brengen het maaisel weer bij een boer in het dorp die het na compostering weer uitrijdt over zijn akker.'

 

Zeg het voort

'Elk dorp heeft zijn eigen omstandigheden en mogelijkheden. Er is geen blauwdruk maar wel een voorbeeld. Burgers willen graag bijdragen aan de verbetering van hun leefomgeving. Ik vind dat elke gemeenschap moet werken aan een toekomstvisie voor die gemeenschap. Nadenken met elkaar over wat we willen behouden en wat we willen veranderen.'

Bloeiend Benneveld

 
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...