Betekeniseconomie

Maxime Verhagen:

Drenthe koploper in duurzame bouw

Lees verder 


De bouw is een invloedrijke economische sector waar veel banen aan zijn gekoppeld. De bouw heeft ook een grote CO2 footprint en is verantwoordelijk voor 50% van het Nederlandse grondstoffengebruik. In deze Corona crises blijkt Bouwend Nederland een warm pleitbezorger voor groene investeringen en het circulair en energiezuinig bouwen. Niet alleen uit noodzaak maar ook als kans voor banen en vakwerk. 

 

In Drenthe hebben Bouwend Nederland, de NVBU, NICE en de Natuur en Milieufederatie de handen ineen geslagen om dit samen met overheden voor elkaar te krijgen. De gezamenlijke inzet is dat circulair bouwen het nieuwe normaal gaat worden. Maxime Verhagen, voorzitter van het bestuur van Bouwend Nederland, daagt Drenthe uit hierin een koplopersrol te vervullen.

 

De crisis leert ons ook anders naar onze woonomgeving te kijken en deze duurzaam in te richten. Dat betekent anders omgaan met ruimte, meer groen, lokale grondstoffen en met elkaar. Dat betekent ook dat we samen nieuwe oude vaardigheden kunnen herontdekken. Heel concreet kun je daarbij denken aan het gebruik van natuurlijke materialen (bijvoorbeeld hout, stro en hennep), meer hergebruik van materialen (LEGO als ontwerpprincipe) en een multifunctionele rol van het gebouw in zijn omgeving. 

 

 

 

Agenda Drenthe Bouwt Circulair (PDF)


Circulair bouwen_158

Foto: Anke Bot

Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland

 

'Bouwend Nederland gaat voor een gezonde, veilige en betaalbare woning-, utiliteits- en grond- weg- en waterbouw met geringe impact op het milieu, waarbij economische, sociale en ecologische investeringen en eisen in balans zijn. Wij zetten o.a. in op de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad en willen in 2050 100% circulair, energieneutraal en klimaatadaptief zijn.'

 

'Drenthe heeft een goede uitgangspositie om koploper te zijn op dit gebied. Er zit veel energie in de provincie waarbij ook lef wordt getoond. Het blijft wel belangrijk dat alle stakeholders zich in blijven zetten voor hetzelfde doel.'

Ook investeren in een robuuste natuur 

'Daarnaast vinden wij investeren in het herstel en behoud van de natuur belangrijk. Wij zijn blij dat het kabinet het voornemen heeft een drempelwaarde voor de bouw in te voeren. Maar een robuuste natuur en een forse vermindering van de stikstofdepositie bij de bron zorgt ervoor dat de bouw niet voor nieuwe verrassingen komt te staan.'

 

'Bovendien past een robuuste natuur bij de door ons beoogde leefomgeving waarin economische, sociale en ecologische eisen in balans zijn. Ook draagt de versterking van de natuur bij aan het tegengaan van hittestress, droogte en wateroverlast, de natuur draagt daarmee bij aan het klimaatadaptief maken van Nederland.'

Bekijk de video -
Drenthe Bouwt Circulair  

Circulair bouwen

 
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...