Nieuwe energie

We kunnen ons duurzaam uit de crisis investeren

 

Olof van der Gaag, directeur Nederlandse Vereniging Duurzame Energie

Lees verder 


 
Energiebedrijven: 'Verlaag de drempels voor duurzame oplossingen.'

Olof van der Gaag schetst de zorgen die er leven bij de bedrijven in de energiesector.

'Bij de vorige crisis, de kredietcrisis van 10 jaar geleden, was het beleid om te bezuinigen om er weer bovenop te komen. Ook nu vormt de crisis een gevaar voor de bereidheid om te investeren in verduurzaming. Dat geldt zowel voor huishoudens, het MKB en de industrie. We voelen ons kwetsbaar, weten niet wat de toekomst ons brengt. Dat maakt investeren in duurzaamheid nog onzekerder.'

 

'Maar er is gelukkig ook perspectief. Er wordt in brede kring gesproken over het idee om ons uit de crisis te investeren. Dat is een enorme kans. Veel partijen zetten in op een groen herstel en willen de herstelagenda aan duurzaamheid en werkgelegenheid koppelen. De investeringsagenda, het groeifonds en de Green Deal bieden enorme mogelijkheden om over 20 jaar onze klimaatdoelen te halen.'

 

Lees verder 

Lage drempels voor duurzame oplossingen_124

Van der Gaag legt de vinger op de zere plek. 'Nu is de gangbare oplossing vaak goedkoper en beter voor handen. Dat moet omgedraaid worden: Duurzaam moet het nieuwe normaal worden en vervuiling moeten we duurder en onaantrekkelijk maken.'

 

'Voor duurzame keuzes hebben we eenvoudige regelgeving, subsidie, renteloze leningen of bijvoorbeeld een afzetgarantie nodig. Zodat bedrijven en huishoudens zeker weten dat hun investeringen haalbaar zijn. Maak dat onderdeel van de herstelagenda!'

'Crisis zorgt voor doorbraken'

De crisis zal volgens Van der Gaag ook onze visie op het energiesysteem beïnvloeden. 'Naast alle negatieve gevolgen die de crisis op ons heeft als individu en maatschappij, zie ik één grote verandering waarvan ik denk dat die blijvend is. Ons mobiliteitsgedrag. We zijn massaal thuis gaan werken, gebruik makend van telefoon en internet. Op dit vlak is er echt sprake van een doorbraak. Tien jaar geleden, toen ik nog bij Natuur en Milieu werkte, hebben we hier campagne voor gevoerd. Dat leverde nauwelijks verandering op. Voor een interview als dit had ik een jaar geleden een uur of meer in de auto of trein gezeten.'

'Hetzelfde geldt voor de meeste vergaderingen. Het is efficiënter, het is flexibeler en het maakt ons productiever. Ik denk dat dit nieuwe werken blijvend is. Het draagt bij aan een duurzamere samenleving waarin we ons veel minder verplaatsen en daarmee een stuk minder brandstof verbruiken.'

'Door deze crisis is het thuiswerken in een stroomversnelling gekomen. Ik denk dat dit blijvend is.'

 

 

Lage drempels voor duurzame oplossingen

 
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...