Groen herstel

Een samenwerkingsagenda voor een groen herstel van Drenthe
 

Lees verder 

Dit is hét moment om een nieuwe weg in te slaan en te investeren in gezonde leefomgeving en een weerbare en veerkrachtige samenleving. Het roer moet radicaal om! 

 

Deze samenwerkingsagenda voor een groen herstel van Drenthe is een oproep aan overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties en burgers om samen vorm te geven aan een duurzame en gezonde provincie, waar we ons richten op een brede welzijnsagenda op basis van een nieuwe Drentse maat: Het Bruto Drents Geluk.  Deze Drentse agenda bestaat uit drie samenhangende bouwstenen met voorstellen voor actiepunten, die we de komende tijd graag samen met de Drentse samenleving willen uitwerken en invullen.


Maak werk van de betekeniseconomie

 

Zet in Drenthe in op een economie op basis van ecologische en maatschappelijke draagkracht en leg de nadruk op maatschappelijke waarden, lokale en korte kringlopen en het hergebruik van grondstoffen. 

 

 

 • Drenthe als koploper op het gebied van duurzaam ondernemerschap.
 • Actieve ondersteuning en beloning van bedrijven die voorop lopen.
 • Passend onderwijs en (bij)scholing voor groene en sociale banen.
 • Geef als overheid het goede voorbeeld.
 • Ondersteuning van circulaire en natuurinclusieve landbouw.
 • Ondersteuning van deelinitiatieven van burgers.

Nieuwe energie

 

Maak in Drenthe versneld een einde aan het fossiele tijdperk! De energietransitie is dé katalysator voor een nieuwe duurzame economie waarbij we Noord Nederland als koploperregio verder vorm geven. 

 

 • Richt een Drents klimaatakkoord en een actieprogramma op.
 • Ondersteuning van coöperatieve ontwikkeling voor duurzame opwek en collectief gebruik.
 • Versnelling van de verduurzaming binnen de bestaande woningvoorraad.
 • Aardgasloze nieuwbouwprojecten en zonnepanelen op alle nieuwe daken.
 • Een nieuw energienetwerk en de waterstofeconomie.
 • Actieve ondersteuning en beloning van bedrijven om energieneutraal te werken.
 • De invoering van een CO2-toets voor alle provinciale investeringen.

Drenthe als Groene Long van Nederland

 

Zet in op een gezonde leefomgeving en een gezonde en minder kwetsbare bevolking. Een klimaatbestendig Drenthe waarin ecologische principes de basis vormen voor wonen, leven en bedrijvigheid en waar we genieten van ruimte en rust en het zo unieke oerlandschap. De landbouw produceert gezond voedsel en de biodiversiteit neemt weer toe. 

 

 • Een samenhangend ruimtelijk investeringsprogramma voor landelijke gebieden.
 • Een gecombineerde ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw en het Drentse Natuurnetwerk.
 • Een voedselprogramma en nieuwe samenwerkingsvormen voor gezond, duurzaam en lokaal geproduceerd voedsel.
 • Het blauwe hart van Drenthe en een fijnmaziger waterbeheer en zorg voor voldoende waterbuffers.
 • Meer duurzame binnenlandse recreatie als alternatief voor verre (vlieg)reizen.
 • Vastlegging van CO2 door de aanplant van bomen en de verbetering van de bodemkwaliteit en het terugdringen van veenoxidatie en bodemdaling.
Samenwerkings agenda_39

Samenwerkings agenda

 
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...