Groen herstel

Groen herstel van Drenthe

Lees verder 

Over dit magazine

 

De COVID-19 pandemie raakt ons allemaal. Tijdens de stilte van de lock-down zijn veel mensen zich bewust geworden wat van waarde is. Wat zou het mooi zijn om deze lessen en inzichten mee te nemen naar de toekomst. In de gesprekken die we voerden voor dit e-magazine komt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel naar boven. Iedereen voelt dat er iets moet gebeuren. Burgers, overheden en het bedrijfsleven kunnen van dit moment gebruik maken en gezamenlijk in zetten op een groen herstel. Voor een systeem in balans, voor de natuur en voor de veerkracht om met dit soort wereldwijde crises om te gaan. 

 

 

 

Met dit e-magazine hopen we daar als Natuur en Milieufederatie Drenthe een krachtig startschot voor te geven. Daarvoor hebben we samen met onze achterban en partners de Samenwerkingsagenda voor een Groen Herstel van Drenthe opgesteld. Deze agenda vormt de kern van dit magazine. De agenda is een oproep aan alle partijen om in te zetten op een duurzame toekomst voor Drenthe, met nadruk op de voor Drenthe belangrijke opgaven: De Betekeniseconomie, Nieuwe Energie en de Groene Long. Een herstel met Naoberschap als Drents fundament. In dit e-magazine vind je naast de Samenwerkingsagenda prikkelende visies vanuit verschillende invalshoeken, concrete acties en inspirerende voorbeelden van koplopers die het al anders doen.

 

Doe je mee…?

Lees verder 

Groen herstel van Drenthe_79

Ook het Nederlands bedrijfsleven onderschrijft het belang van een groen herstel.

 

In het Green Recovery Statement  spreken zo’n 250 bedrijven, waaronder ook multinationals als Shell en Heineken, hun steun uit om van duurzaamheid de hoeksteen van de Covid-19-herstelmaatregelen te maken, zowel op nationaal als op EU-niveau. De Europese Green Deal biedt hierbij mogelijkheden om op grootschalig niveau te investeren in duurzaamheid. Daarmee kunnen vele groene banen tot stand komen. Die investeringen moeten komen van zowel overheden als bedrijven. 

 

 

 

 

Green recovery statement (PDF)


Groen herstel: samen de schouders onder een duurzame leefomgeving.

 

Dat zegt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in haar advies Groen uit de crisis’ aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat. Het herstelbeleid kan niet zonder een inspirerende visie van de overheid op de toekomst, waarin economische, ecologische en maatschappelijke doelen met elkaar worden verbonden op een manier die mensen en ondernemers uitnodigt en uitdaagt om samen de schouders eronder te zetten. En omdat mensen veel waarde aan hun eigen leefomgeving hechten, is het van groot belang dat het beleid aansluit bij wat er lokaal leeft.

 

Groen uit de crisis (PDF)


Groen herstel van Drenthe

 
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...