Wat deden we nog meer...

Foto 3:2 verhouding COPY

Drenthe Sport Duurzaam

 

Drentse sportverenigingen verduurzamen! De gezamenlijke bespaarresultaten zijn gepresenteerd tijdens de uitreiking van de Sport Duurzaam prijs op 2 juli. 132 energiescans en 102 ondersteuningstrajecten zijn uitgevoerd. Bij 80% van deze verenigingen hebben de scans en hulptrajecten geleid tot maatregelen. De gerealiseerde besparingen zijn bovendien aanzienlijk; 80% op elektriciteit en 30% op gas.

 

Sport Drenthe, het Drents Energieloket en de Natuur en Milieufederatie Drenthe zijn in 2017 gezamenlijk met het project Drenthe Sport Duurzaam gestart. Met Drenthe Sport Duurzaam The Next Step willen de initiatiefnemers graag verder met de aanpak.

 

- Hans de Lange, directeur-bestuurder van Sport Drenthe

 

“Energielasten zijn een belangrijke kostenpost voor sportverenigingen. 25% van de middelen gaan vaak al op aan energielasten. Verduurzamen van de sportaccommodaties kan de positie van de verenigingen structureel versterken.”


Foto 3:2 verhouding COPY

Overeenstemming over bescherming Fochteloërveen

 

Er is een uitbreiding van de woonwijk Kloosterveen bij Assen gepland. We zijn in beroep gegaan tegen de natuurvergunning. Na overleg hebben we met de provincie en de gemeente afspraken gemaakt over de stikstofuitstoot en het voorkomen of compenseren van negatieve effecten op het Fochteloërveen. De afspraken zorgen ervoor dat er geen toename van stikstof op de natuur plaatsvindt. 

 

Verder brengt een onafhankelijk onderzoek de verstoring en mogelijke oplossingen voor toendrarietganzen, wilde en kleine zwanen en kraanvogels in beeld. De provincie voert de maatregelen uit, die nodig zijn om eventuele effecten te compenseren.


Online bijeenkomst Drenthe Deelt

 

Spullen staan op de eerste plaats als het gaat om de milieubelasting van ons dagelijks leven. Met delen, doorgeven, repareren, hergebruiken, niet verspillen en minder kopen valt veel grondstof- en milieuwinst te behalen. Drenthe zet in op een circulaire economie waarin inwoners een essentiële rol spelen. We organiseerden in 2020 een eerste online bijeenkomst voor dorpen en energie- of duurzaamheidsgroepen die actief aan de slag willen met deelinitiatieven. Een mooie start waar we in 2021 verder op gaan bouwen.


Onkruidchallenge voor het schoon houden van oppervlaktewater

Foto in kolom - 3:2 verhouding COPY


Het water uit de Drentsche Aa is een belangrijke bron van drinkwater voor meer dan 200.000 mensen. Helaas is schoon water niet vanzelfsprekend. Regelmatig worden er nog te veel bestrijdingsmiddelen in het water van de Drentsche Aa aangetroffen. Met de campagne Chemievrij maakt je blij maken wij inwoners en bezoekers bewust en laten wij zien hoe het anders kan. Tijdens de 10-daagse online onkruidchallenge ontvingen deelnemers elke dag een tip voor tuinieren zonder bestrijdingsmiddelen. Op de website van Onze Drentsche Aa vind je de tips en meer informatie.Drents landschap in de uitverkoop? Reclamemasten rukken op langs de A28

 

Krijgen we straks langs de A28 een lint van zes reclamemasten van Hoogeveen naar Assen? Als we niet uitkijken is dat zomaar gebeurd. Dan komen er, naast de drie bestaande reclamemasten bij Hoogeveen en Assen en de geplande mast bij Assen Zuid, ook twee bij Pesse en Beilen. Als dit langs de A28 kan, zullen ook op meer plekken dit soort masten verschijnen. We reageren met zienswijzen op de diverse plannen van gemeenten en pleiten voor een provinciale stop. Onze oproep heeft veel reacties losgemaakt. RTV Drenthe en het Dagblad van het Noorden besteden er ruim aandacht aan en ook politieke partijen van Provinciale Staten en gemeente Midden-Drenthe pakken het op. Een aantal plannen zijn inmiddels aangepast en we houden de vinger aan de pols.


Foto 3:2 verhouding COPY

Foto in kolom - 3:2 verhouding COPY

Gretig gebruik van toolkit voor voedselbossen


Met de Noord-Nederlandse ‘Werkplaats Voedselbossen’ ondersteunen we samen met de Groninger en Friese Milieufederatie noordelijke voedselbosinitiatieven. Samen met 30 voedselbos-enthousiastelingen uit Groningen, Friesland en Drenthe is een toolkit Voedselbossen ontwikkeld. Er is al veel gebruik van gemaakt. Op de kaart vind je de rijke oogst van de bij ons bekende initiatieven.

 

Bekijk de kaart Wat deden we nog meer

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...