Vooruitblik_387 COPY

Voorwoord

De kunst van richting te veranderen

 

Bij het schrijven van dit voorwoord markeren we een belangrijk punt. Er is exact één jaar verstreken sinds de komst van corona in Nederland. We kijken terug op een heel bijzonder jaar. De wereld staat op zijn kop. Het vraagt veel. Van de samenleving, van ons werk, onze partners en onze medewerkers. We hunkeren naar perspectief en willen de crisis achter ons kunnen laten. Investeren in een nieuwe toekomst is van groot belang. 

 

Dat brengt ons bij ‘de kunst van richting te veranderen’. Als titel ontleend uit een essay van Rijksbouwmeester Floris Alkemade dat uitkwam tijdens de eerste lockdown. Hij roept op om onze creativiteit en verbeeldingskracht te gebruiken en breuken met goud te repareren. Niet de breuk maar de kwaliteit van de reparatie bepaalt onze identiteit. 

 

Gelukkig zijn daar volop aanknopingspunten voor. We gaan meer terug naar onze basis en Drenthe wordt herontdekt. Rust en ruimte. We hebben meer aandacht voor de natuur en voor lokale ketens dichtbij huis. Het thema gezondheid staat in de schijnwerpers en steeds meer mensen investeren in het verduurzamen van hun woningen en hun woonomgeving. De enorme toeloop naar het energieloket is daar een bewijs van. 

 

Je ziet ook dat er vanuit verschillende sectoren brede steun is voor het investeren in een nieuw perspectief op basis van een brede welvaartsagenda. CEO’s, VNO MKB Noord-Nederland, de recreatiesector, banken en investeringsfondsen staan op en laten van zich horen. Ook zij zien duurzaamheid als onderdeel van de oplossing. 

 

Tegelijk is er ook een sterke onderstroom. Verzet tegen de lockdown en onzekerheid uiten zich in woede, wantrouwen en geweld. Een groep mensen voelt zich in de hoek gezet. We moeten er met elkaar voor zorgen dat er aansluiting komt anders keert het zich tegen ons.

 

In dit jaaroverzicht zetten wij de inspirerende voorbeelden graag in het zonnetje. Samen vooruit investeren en werken aan perspectief. Niet op basis van moeten, maar van willen. Gebruik makend van het moment om Drenthe nog mooier, duurzamer, saamhoriger en veerkrachtiger te maken.

 

Reinder Hoekstra,

directeur Natuur en Milieufederatie Drenthe


Voorwoord - Reinder Hoekstra_390

Voorwoord - Reinder Hoekstra

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...