Groen herstel_411

Groen herstel

 

Een Samenwerkingsagenda voor een groen herstel van Drenthe

 

De Samenwerkingsagenda voor een groen herstel van Drenthe is een oproep aan overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties en burgers om samen vorm te geven aan een duurzame en gezonde provincie. Het Bruto Drents Geluk, moet de nieuwe Drentse maat worden. We richten ons op een brede welzijnsagenda.

Lees verder  


De COVID-19 pandemie raakt ons allemaal. Tijdens de stilte van de lockdown zijn veel mensen zich weer bewust geworden wat van waarde is. Ruimte voor ontspanning en voor verbinding met elkaar en met onze omgeving. We realiseerden ons ook dat een eenzijdige focus op economische groei niet duurzaam is en dat we een grens bereikt hebben.

 

''Dit is hét moment om een nieuwe weg in te slaan en te investeren in een gezonde leefomgeving en een weerbare en veerkrachtige samenleving. Het roer moet radicaal om!”

 

Wat betekent de coronacrisis voor Drenthe en de Drenten? En welke lessen kunnen we leren? We belden en bevroegen onze achterban en stakeholders. We hoorden uitingen van zorgen, bezinning en veel goed doordachte en hoopgevende ideeën. Het leidde tot de basis voor de Samenwerkingsagenda.


 

Samen gaan we voor: 

  • Drenthe als koploper op het gebied van duurzaam ondernemerschap.
  • Actieve ondersteuning en beloning van bedrijven die voorop lopen.
  • Passend onderwijs en (bij)scholing voor groene en sociale banen.
  • Ondersteuning van circulaire en natuurinclusieve landbouw.
  • Ondersteuning van duurzame initiatieven van burgers.
Foto - 4:6 verhouding COPY COPY

Deze inzet voor een groen herstel krijgt steun uit verschillende hoeken en partijen. We hebben de agenda aangeboden aan de provincie om mee te nemen bij de keuzes en aanpak bij de provinciale investeringsagenda. Verschillende fracties vroegen hier aandacht voor en het College van Drenthe heeft dit omarmd en toegezegd hier mee aan de slag te gaan.


Foto - 4:6 verhouding COPY


"Ondanks of juist dankzij corona hebben wij het afgelopen jaar veel nieuwe leden mogen verwelkomen in onze coöperatie Herenboeren Assen. Lokaal duurzaam voedsel produceren en zelf bepalen hoe je voedsel wordt verbouwd is erg in trek. Mensen worden zich steeds meer bewust van hun gezondheid en een gezonde leefomgeving. Overal om ons heen zien we dat gifstoffen schade berokkenen aan mens en milieu. Herenboeren Assen is een initiatief, waarbij je weer zelf de regie neemt in de voedselproductie. Niet wachten op de overheid, maar zelf aan de slag. Gezond voedsel heeft een gezonde bodem nodig en daar gaan we samen mee aan de slag op ons 'Hof van Rhee'."

 

Mariska Pater van Herenboeren Assen

Op de voorzijde van dit magazine is een foto geplaatst van Kintsukuroi die met toestemming ontleend is uit het essay van Floris Alkemade. De toekomst van Nederland. De kunst van richting te veranderen. 

 

Floris Alkemade schetste tijdens de publieksbijeenkomst over het groene herstel van Drenthe een optimistisch en aantrekkelijk perspectief voor Drenthe. Hij ging in op de kansen die COVID-19 biedt en roept op om vanuit een gedeelde agenda vorm te geven aan het groene herstel van Drenthe. Hierbij gebruikte hij de mooie metafoor van Kintsukuroi; het met goud repareren van gebroken aardewerk. De Japanse kunst om met goud te repareren vanuit het inzicht dat de breuk deel van de identiteit is en dat de reparatie schoonheid kan toevoegen.

 

“Kijk hoe rijk Drenthe is: qua identiteit, geschiedenis, profiel. En probeer die identiteit en de onderscheidende kwaliteiten te versterken. Dan kan met klimaatadaptatie, de energietransitie en een gezondere woonomgeving. Kintsukuroi leert ons om de breuk niet te verbergen, maar te repareren met goud.”

Samen met onder meer: lokale groepen, stakeholders, provincie Drenthe, Het Drentse Landschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten.


Groen herstel

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...