Energie van onderop_410

Energie- en klimaatneutraal

 

Energie van onderop

 

Veel mensen zetten zich graag vrijwillig in voor het duurzaam maken van de Drentse energievoorziening. Wij steunen deze beweging. Het draagt bij aan betrokkenheid en een maatschappelijk gedragen transitie.

Lees verder  


Servicepunt voor energie-initiatieven

 

Via het Servicepunt Energie Lokaal Drenthe ondersteunen en adviseren we lokale energie-initiatieven. Denk aan het opzetten van korte acties, het formuleren van lange termijn visies, het inrichten van werkgroepen en het aanvragen van subsidies. In 2020 ondersteunden we actief 13 groepen.


Foto 3:2 verhouding COPY COPY

Lees verder  


Foto in header kolom - 3:2 verhouding COPY

Kennisuitwisseling en provinciale samenwerking via de Energiewerkplaats

 

Maar liefst 60 lokale initiatieven in Drenthe vormen de burgerenergiebeweging in Drenthe. Samen met vier andere organisaties versterken we deze initiatieven vanuit de Energiewerkplaats Drenthe. In de gemeenten Aa en Hunze en Midden-Drenthe gaat dit mogelijk leiden tot een gezamenlijke dorpenaanpak en een visie op lokaal eigendom. Daarnaast verzorgen we kennissessies voor leden van energie-initiatieven. Dit zorgt voor kennis, uitwisseling en onderlinge verbinding.

Lees verder  


Investeringsimpuls voor een gedragen energietransitie

 

We maken ons hard voor sterke energie-initiatieven. Professioneel en krachtig lokaal eigenaarschap. We zien graag dat alle Drenten toegang hebben tot deze initiatieven voor de opwek van duurzame energie. We hebben gewerkt aan de opzet van een langjarig ondersteuningsprogramma van de lokale energietransitie, een fonds voor lokaal eigenaarschap en een subsidieregeling voor startende initiatieven. Dit pakket is in het najaar door Provinciale Staten vastgesteld waarmee voor de komende jaren ook de middelen voor realisering beschikbaar komen.

Lees verder  

Energie van onderop_414

Energiecoaches brengen de energierekening naar beneden

 

De door ons opgeleide Drentse Energiecoaches voeren gratis energiescans uit bij huiseigenaren. Met kleine tips en maatregelen kan al flink bespaard worden op de energierekening. Van september 2020 tot en met januari 2021 hebben we maar liefst 49 nieuwe coaches opgeleid.

 

“Vaak hoor je in gesprekken met anderen argumenten om niet zelf aan de slag te gaan met je eigen woning. Maar zo kom je niet verder met elkaar. Dankzij de cursus Drentse Energiecoach heb ik veel technische en praktische kennis opgedaan en kan ik mensen wél op andere gedachten brengen.”

 

- Oscar Otto


Energie van onderop_382

Foto 3:2 verhouding COPY

Samen met onder meer: De Drentse KEI, energiecoöperaties, Drentse gemeenten, provincie Drenthe, bedrijven, Brede Overleggroep Kleine Dorpen, (lokale) natuur- en milieuorganisaties en terreinbeheerders, Samen Energie Neutraal, Hanze Hogeschool, Buurkracht, Drents Energieloket, Bronnen VanOns, bewonersinitiatieven.


Energie van onderop

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...