Vooruitblik_387

Vooruitblik

 

COVID-19 heeft de urgentie en noodzaak voor verandering nog eens extra duidelijk gemaakt. Dit is hét moment om een nieuwe weg in te slaan en te investeren in een gezonde leefomgeving en een weerbare en veerkrachtige samenleving!

 

Voor de Natuur en Milieufederatie Drenthe bevestigt het de noodzaak om natuur, milieu en landschap centraal te stellen in de ontwikkeling van de provincie Drenthe. Wij blijven inzetten op een nauwe samenwerking met inwoners, overheden en het bedrijfsleven. We kunnen van dit moment gebruik maken en ons gezamenlijk inzetten voor een groen herstel; voor een systeem in balans, voor natuur en landschap en voor de veerkracht om met dit soort wereldwijde crises om te gaan. 

 

Voorlopig doen we dat nog vooral online, maar we kijken uit naar de dag dat we elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten. En dat geldt speciaal voor 2021. Een bijzonder jaar, want de Natuur en Milieufederatie Drenthe bestaat in 2021 50 jaar! Al een halve eeuw werken we voor en met mensen aan een gezond milieu, een rijke natuur en een mooi landschap en zetten we ons met hart en ziel in voor een duurzame ontwikkeling van de provincie Drenthe. In het najaar hopen we ons jubileum te vieren tijdens een inspirerend evenement op een mooie locatie samen met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. Samen op weg naar dit wenkend perspectief voor een nog duurzamer Drenthe.


Vooruitblik

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...