Op weg naar 2025_384

Organisatie en beleid

 

2020, een roerig jaar

 

COVID-19 heeft grote invloed op onze manier van werken. Overleggen gebeuren voornamelijk online. Tegelijkertijd verlangen we naar direct contact met onze achterban en onze partners.

 

Met ons team van betrokken en bevlogen professionals en al onze partners hebben we alle zeilen bijgezet en met passie en creativiteit hebben we veel bereikt. Dat is mede mogelijk gemaakt door de steun van de provincie Drenthe, Drentse gemeenten, de Nationale Postcodeloterij en andere financiers. We danken hen voor de steun en het vertrouwen en gaan graag met deze partijen verder op de ingeslagen weg.

Lees verder  


Een nieuwe beleidsvisie

 

Begin 2020 hebben wij onze nieuwe beleidsvisie voor de periode 2020-2025 gepresenteerd. In de beleidsvisie beschrijven we de hoofdlijnen van onze inzet en strategie. We houden vast aan onze meerwaarde als netwerkorganisatie. Wij zien de komende vijf jaar een drietal inhoudelijke hoofdopgaven voor Drenthe waarop we in willen zetten. Groen en soortenrijk Drenthe, circulair Drenthe en energie- en klimaatneutraal Drenthe.

 

De verschillende opgaven vragen om een integrale benadering. De opgaven hebben allemaal een sterke maatschappelijke dimensie en leggen alle drie beslag op dezelfde schaarse Drentse ruimte, bodem en water. In de beleidsvisie nemen de Drentse Duurzaamheidsbeweging en Ruimte daarom een belangrijke plaats in als overkoepelende opgaven.

Lees verder  
Gea Bijkerk: nieuwe voorzitter Stichtingsraad Natuur en Milieufederatie Drenthe

 

Gea Bijkerk is in januari 2020 gestart als nieuwe voorzitter van de Stichtingsraad van de Natuur en Milieufederatie. Zij volgt Jacob Gunter op. Gea Bijkerk is ondernemer, woont in Eelde en is buiten haar werk om al lange tijd actief en betrokken bij natuur- en milieukwesties in Drenthe.

“Voor mij is dit een logisch moment om mijn ervaring in het werken met organisaties in te gaan zetten voor de Natuur en Milieufederatie Drenthe. De stichting zet zich in op onderwerpen die mij en alle inwoners van Drenthe raken. Als voorzitter van de Stichtingsraad ben ik graag, samen met de stichtingsraadsleden, hierbij betrokken.”

 

- Gea Bijkerk, voorzitter Stichtingsraad Natuur en Milieufederatie Drenthe

Op weg naar 2025_417

Op weg naar 2025

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...